Videnskaben om det skjulte

Rudolf Steiner

kr 298,00

Varenummer: 8788044319 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

fremstillet i omrids

«Boken inneholder omrissene av antroposofien som helhet» (Rudolf Steiner i forordet). Sentralt i fremstillingen står kapitlet om «Verdensutviklingen og mennesket», en spirituell-kosmologisk «evolusjonslære». En av antroposofiens grunnbøker.

Dette verk som først utkom i 1910 inneholder den mest omfattende fremstilling I Rudolf Steiners verker av menneskehetens vesen og utvikling og sammenhengen til et kosmos som selv befinner seg i utvikling. Motsetningene til dagens vanlige oppfatning av verdensutviklingen, verdens og menneskets evolusjon, trer her frem med all ønskelig tydelighet. Samtidig blir fremstillingene av erkjennelsene av menneskets vesen og den indre skoleringsvei i skriftene Teosofi (GA 9) og Hvordan når man til erkjennelse av de høyere verdener? (GA 10), supplert og utvidet til den store kosmiske sammenheng i verdens- og menneskehetsutviklingen.

Fra bokens innhold:

Vitenskapen om det skjulte og dens egenart

Menneskets vesen

Søvn og død

Verdensutviklingen og mennesket

Erkjennelsen av de høyere verdener (om innvielse og initiasjon)

Nutid og fremtid i menneskehetens utvikling

Enkeltheter fra åndsvitenskapens område:
Menneskets eterlegeme

Astralverdenen

Om menneskets liv etter døden

Menneskets gang gjennom livet

De høyere områder av den åndelige verden

Menneskets vesensdeler

Drømmetilstanden

Om oppnåelse av oversanselig erkjennelse

Iakttagelse av bestemte begivenheter og vesener i den åndelige verden

Oversatt til dansk av Johannes Hohlenberg fra Die Geheimwissenschaft im Umriss, GA nr. 13. Utgitt av Antroposofisk Forlag.