Verdensordet og Jorden

Rudolf Steiner

kr 219,00

Varenummer: 8788044459 Kategorier: ,

Beskrivelse

Johannesevangeliets hemmeligheter

Tolv foredrag holdt i Hamburg mai 1908

I disse foredragene blir den dypere mening ved det mest spirituelle av evangeliene gjort tilgjengelig. Kristus er ikke bare et høytstående menneskelig vesen, men omfatter hele Jorden.

Fra bokens innhold:

Logos-læren – Kristen esoterikk. Det guddommelige før-menneske – Jordens misjon – Lazarus oppstandelse – Den førkrisne innvielse. Bryllupet i Kana – Jeg-er ordet – Mysteriet på Golgata – Menneskets utvikling i sammenheng med Kristus-prinsippet – Den profetiske viten og Kristendommens utvikling. Kristusimpulsens virke innenfor menneskeheten – Den kristne innvielse – Jomfru Sofias vesen og Den Hellige Ånd.

Oversatt til dansk fra Das Johannes-Evangelium, GA nr. 103. Utgitt av Antroposofisk Forlag.