Verdenshistorien i antroposofisk belysning

Rudolf Steiner

kr 160,00

Varenummer: osc493 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

9 foredrag holdt i Dornach, Sveits i desember 1923 og 1. januar 1924.

Fra bokens innhold:

Menneskehetens sjelelige historie med henblikk på hukommelsens utvikling.

Bevissthetsplan og utviklingsimpulser hos Asias gamle folkeslag.

Den egyptisk-kaldeiske tidsalder. Gilgamesh og Eabani.

De hyberniske og efesiske mysterier. Aleksander og Aristoteles.

Efesos-mysteriets særlige stilling. Aleksander den Store.

Forholdet mellom den asiatiske åpenbaring og nutidens. Aristotelismens historie og virkning.

Erkjennelsen av menneskets sammenheng med verden går tapt i den nyere tid.

Brannen i Efesos og Goetheanums brann.

På dansk. Oversettelse av Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengeistes, GA 233. Utgitt av Forlaget Jupiter.