Veje i træ veje i sten ..

Ernst-Martin Krauss

kr 225,00

Varenummer: 9788788044690 Kategorier: , , , ,

Beskrivelse

oplevelser med elementarvæsener

Det finnes en åndelig verden som ikke kun er abstrakt og tåkete, men består av åndelige vesener som tydelig kan skjelnes fra hverandre. Ernst-Martin Krauss beskriver i boken på forskjellige plan sine personlige anstrengelser i denne henseende.

Han anskueliggjør hva det for ham dreier seg om med disse forsøk på erkjennelse. Han forteller om vesener han har møtt, og især om den avgjørende betydning for menneskehetens fremtid det har at mennesker tilkjemper seg en aktiv tenkning i billeder. Sentralt i boken står en rekke på tretten billeder og tekster, alle oppstått som uttrykk for noen av hans imaginasjoner.

Dr. Ernst-Martin Krauss er født i 1935. Han er tidligere formann for kollegialretten i Slesvig-Holsteins høyesterett i Slesvig, samt videreutdannelses-veileder for dommere i Slesvig-Holstein. Han har mange års intens og ikke kun intellektuell beskjeftigelse med zen-buddhisme, kristen mystikk, Krishnamurtis lære, Heideggers filosofi, C. G. Jungs psykoanalyse og Grimms eventyr bak seg. Alle disse anstrengelser munnet til slutt ut i det som han kaller sitt åndelige hjemsted: antroposofien. Hans medfødte dragning mot det kunstneriske har helt siden barndommen knyttet ham til maleriet, både som utøvende og som mottagende. Han har holdt tallrike foredrag, især juridiske med åndsvitenskapelig bakgrunn.

Oversatt til dansk. Utgitt av Antroposofisk Forlag.