Veien til en ny bevissthet

Jørgen Smit

kr 148,00

Varenummer: 9788290059274 Kategorier: , , , ,

Beskrivelse

Fenomener i lys av antroposofien

De 20 artiklene som er samlet i denne boken, er frukten av et mangeårig arbeide med antroposofien. De kan være en verdifull hjelp ved studiet av Steiners verker og belyser samtidig fenomener fra en rekke forskjellige områder: naturrikene, menneskehetens åndshistorie, biografier, den meditative skolering. Ved siden av det rike erfaringsmaterialet fra den pedagogiske hverdag, fra humanistiske og naturvitenskaplige fagområder, er artiklene i seg selv et eksempel på hvorledes de impulser Steiner har gitt, kan bearbeides og gjøres fruktbare i en individuell form.

Bokens innhold er delt i tre hoveddeler

Erkjennelse og meditasjon:

Hva er en meditativ erkjennelsesvei?

Europa og Asia – skoleringsvei i tenkningen.

Vesten og Østen i oss selv.

Mellom fortid og fremtid.

Billed og begrep.

Tankeforvirring, limtenkning og tankevilje.

Aggresjonsdriften og det såkalte onde.

Mennesket i historien:

Hva er reinkarnasjon og karma?

Stjerner og skjebner

Den fjerde konge

Julens bilde i Chartes.

Hva er Gralen?

Pedagogikk og oppdragelse:

Vår tids ungdom.

Skolen og livet – med billeder fra C. L. Schleichs biografi.

Fortid, nutid og fremtid.

Stjernehimmelen og vi selv

Mytologien i undervisningen.

Tanke og vilje i mytisk form.

Sparta og Athen.

Friedrich Schiller.

Utgitt av Antropos Forlag.