Växter som bilder i själsvärlden

Ernst-Michael Kranich

kr 185,00

Varenummer: 9185672793 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

Utkast till en fysionomisk-imaginativ kunskap om naturen

Er det mulig å skape en relasjon til naturen som når dypere enn den naturvitenskapelige innstilling, uten at man derigjennom taper vitenskapelig klarhet og sikkerhet? Kan det ut fra denne relasjon fødes en ny moralsk holdning til naturen?

På disse spørsmål som er så aktuelle i vår tid, svarer Ernst-Michael Kranich et ubetinget ja. Han stopper ikke ved at kunnskape om naturen er uttømt gjennom de mekaniske sammenhenger som analyseres av et moderne rasjonelt tenkesett. Han viser at det finnes korrespondanse mellom de farger, former og gester som kommer til syne i naturen, og de følelser og stemninger som i en stadig vrimlende strøm stiger opp og igjen forsvinner i vår sjel. På dette vanskelige område utarbeider han med metodisk klarhet en kunnskapsvei, som gir oss utvidete og gjennomlyste innsikter såvel om plantene som om vårt eget indre sjeleliv.

Ernst-Michael Kranich (1929 – 2007) studerte naturvitenskap, biologi, paleontologi, geologi og kjemi. I mange år var han lærer i naturvitenskapelige fag ved en steinerskole. Fra 1962 var han leder for Seminaret for waldorfpedagogikk i Stuttgart. Han har skrevet en rekke fagbøker. På norsk er utgitt Bilder av dyrenes vesen og Pedagogisk antropologi av Antropos Forlag.

Oversatt til svensk. Utgitt av Telleby Bokförlag.