Världens och människans skapelse

Rudolf Steiner

kr 225,00

Beskrivelse

Jordeliv och stjärneverkan

Fjorten foredrag holdt for bygningsarbeiderne ved Goetheanum, Dornach fra juni til september 1924

Arbeiderforedrag bind VIII

Mellom 1913 og 1922 ble i Dornach i Sveits monumentalbygningen Goetheanum oppført, et unikt arkitektonisk byggverk, og et ytre uttrykk for den antroposofiske kulturimpuls. I august 1922, bare noen måneder før bygningen skulle bli ødelagt i en brann, begynte Rudolf Steiner å holde de foredrag for arbeiderne ved bygget som gjengies her og som siden alment kalles «arbeiderforedrag».

Det var arbeiderne selv som ville at Rudolf Steiner skulle holde disse foredragene for dem, og de fant sted under timen etter frokostpausen. Tilhørerne bestemte emnene, og Rudolf Steiner oppmuntret dem til å stille spørsmål og gjøre innvendinger.

Alt mellom himmel og jord ble berørt, spesielt spørsmål om helse og hygiene, men også spørsmål om naturen, mineral-, plante- og dyreverdenen, som i sin tur førte ut i kosmos til tingenes og levende veseners fremkomst.

Foredragene har en friskhet og umiddelbarhet i tonen – kompliserte sammenhenger fremstilles ofte på en drastisk og humoristisk måte – hvilket resulterte i en pedagogisk og lettlest introduksjon til antroposofien.

Fra bokens innhold:

Verdens og menneskets skapelse – jordutviklingens Saturn-, sol- og månetilstand

Jordens skapelse – menneskenes tilblivelse

Hva sier antroposofien og naturvitenskapen om jordens skikt og fossiler?

Verdens og menneskenes tilblivelse – Lemuria og Atlantis

Næringsmidlenes forhold til mennesket – råkost og vegetarianisme

Spørsmål om ernæring – barnets ernæring – herdning – gjødsling

Kulturens utviklingsgang i menneskeheten

Om lukter

Planetenes innflytelse på dyr, planter og steiner

Om tordenvær og deres årsaker.

Jordens og månens form og tilblivelse. Vulkanismen og dens årsaker

Hva vil antroposofien? Om Bielakometen

Hvorfra stammer menneskene? Jordeliv og stjernevisdom

Oversatt til svensk fra Die Schöpfung der Welt und des Menshen. Erdenleben und Sternenwirken, GA nr. 254. Utgitt av Telleby Bokförlag.