Ufødthet. Menneskets preeksistens og veien til fødselen.

Peter Selg

kr 165,00

Varenummer: 9788279401438 Kategorier: , , , ,

Beskrivelse

«Når vi taler om det evige, uforgjengelige i menneskets vesen, til forskjell fra dets forgjengelige legeme, trenger vi – i tillegg til ordet «udødelighet», som peker hen på livets slutt – et annet ord; vi trenger ordet «ufødthet». For på samme måte som vi med vårt evige, åndelige vesen går gjennom dødens port til et annet liv i den åndelige verden, som andsforskningen kan beskrive, slik trer vi fra de åndelige verdener, før vi unnfanges og fødes, ned til denne fysiske jordtilværelse. Vi går ikke bare som udødelige gjennom dødens port – vi kommer som ufødte gjennom fødselens port. Vi trenger ordet ufødthet i tillegg til ordet udødelighet, hvis vi vil forstå menneskets vesen.»
Rudolf Steiner.

Boken har tre hovedkapitler:

1. Den «Sixtinske Madonna» og «De ufødtes kor». Rafael og Nelly Sachs.

2. Menneskesjelen og kosmos. Om livet før unnfangelsen.

3. «Fra åndens til jordens fellesskap». Om veien inn i jordtilværelsen.

Og et tillegg av Rudolf Steiner:
«Overgangen fra den sjelelig-åndelige tilværelse i menneskets utvikling til den sanselig-fysiske»

Oversatt av Terje Christensen og Gunnar Ihlen fra «Ungeborenheit. Die Präexistenz des Menschen und der Weg zur Geburt», Verlag des Ita Wegman Instituts.
Utgitt av Antropos Forlag 2018. Heftet, 90 sider.