Tregrening

Rudolf Steiner

kr 248,00

Varenummer: 9788279900726 Kategorier: ,

Beskrivelse

Nyorganisering av samfunnet og oppgjør med gamle tankevaner

Rudolf Steiner (1861 – 1925) etterlot seg et mangfoldig livsverk. Her presenteres hans ideer til en nystruktuering av samfunnet. De ble presentert umiddelbart etter første verdenskrig, som alternativ til de økonomisk orienterte og etnisk baserte nasjonalstatene og til Lenins «vitenskapelige sosialisme». Rudolf Steiner ville delsentralisere samfunnet og la dets tre funksjonsområder, kulturlivet, rettslivet og det økonomiske liv, organiseres etter hvert sitt prinsipp. Han kalte sin idé «tregrening av den sosiale organisme».

Ideen er ikke blitt mindre aktuell siden han fremla den. Den representerer intet skjema eller utgjør noen oppskrift på «det lykkelige samfunn». Derimot leverer Steiner et perspektiv på samfunnet som særlig i en verden herjet av etniske konflikter og markedsøkonomisk fundamentalisme kan bidra til å sette problemene inn i en sammenheng som gjør løsningene synlige.

Forord og oversettelse av Peter Normann Waage fra Die Kernpunkte der Sozialen Frage, GA 23, Rudolf Steiner Verlag. Utgitt av Vidarforlaget.