To Read the Unwritten

David L. Brierley

kr 260,00

Varenummer: 9789619260203 Kategorier: ,

Beskrivelse

The poetics of contemplative methodology in the Waldorf School

«The European Year of Creativity and Innovation 2009.
Caring for the soul in times of change, resilirnce in education.»

Contents:
1) The Child´s Dream of a Star
2) On Creativity
3) Mindsight: On Imagination
4)Vibrancy: On Inspiration
5) Insight: On Intution
6) Creating the Discovery
7) Emergenesis: Becoming what you are and the unevolved self

«Vi har mange bøker om pedagogikk og metode, og vi bruker ofte uttrykk som ´kreativitet´ og ínspirasjon´. Men aldri har jeg lest en bok som tar oss så med inn i selve kjernen av disse uttrykkene og forsøker å gi oss en forståelse og innsikt som gjør at vi med større sikkerhet kan stå i klasserommet foran elevene og stole på egen observasjon, bruke den til å finne frem til tema, metode og rytme som nettopp kan hjelpe den eller de elevene som trenger det. Jeg vet at det å være lærer er en kunst, og jeg kjenner meg som kunstner hver dag når jeg skal forme en hovedfagstime. Denne boken gir større trygghet til oppgaven, gir meg flere eksempler fra pedagogisk erfaring og menneskers liv, slik at jeg vet at kampen for den pedagogiske frihet er like viktig som den alltid har vært.
Boken kan leses av alle som arbeider med barn og ungdom. Den er like aktuell for alle aldersgrupper. Her kan vi få hjelp til å kjenne elevene bedre, og dermed kunne hjelpe dem bedre på livsveien.
Boken er skrevet på engelsk og utgitt i Slovenia, og kan på den måten brukes av alle som kan lese engelsk. Det er bra. Da kan den brukes som gave og anbefales til lærere i andre land også. Den har ingen nasjonale grenser. Det er derimot en kompakt bok med mange vektige setninger, så man trenger tid for å lese den, det er godt å kunne dvele ved en del setninger og reflektere over det man har lest. Men det er jo akkurat det som trengs i klasserommet også. Her kan vi ta oppfordringen på alvor: Les og dvel!»
Astrid Bjønness i tidsskriftet Steinerskolen.

På engelsk, utgitt av Parsival, Slovenia. Heftet, 223 sider.