Tillit og undring

Eldbjørg Gjessing Paulsen

kr 198,00

Varenummer: 9788230003978 Kategorier: ,

Beskrivelse

Barnet under 3 år hjemme og i Steinerbarnehager

Barndommen setter sine spor i alle menneskers liv. Uansett hva som møter oss på veien fra fødsel og frem til vi kan stå på egne ben, vil det være med på å prege våre liv. De tre første årene er av større betydning enn noen annen senere periode i menneskets liv. Det er i disse årene grunnlaget legges for hvordan mennesket vil utvikle seg både fysisk og psykisk.

Forutsetningen for at barnet skal kunne utvikle seg og ta i bruk de evner, egenskaper og muligheter det bringer med seg, er at det er i trygge omgivelser og føler seg vel både fysisk og psykisk. Barnet trenger omsorgspersoner som har evne til å se hva det trenger til enhver tid, voksne som kan undre seg sammen med barnet og gi det nok tid til å ta sine skritt ut i verden.

Boken er ment som en inspirasjon til pedagoger og foreldre/foresatte som ønsker en dypere forståelse av barnet under tre år og til alle som har eller har tenkt å starte en småbarnsavdeling.

Eldbjørg Gjessing Paulsen har sin Steinerpedagogiske utdannelse fra Tyskland. Hun arbeider med Steinerpedagogikk både nasjonalt og internasjonalt. Hun har vært i styret for Steinerbarnehagenes forbund i Norge og gitt undervisning ved Rudolf Steinerhøyskolen, førskolelærerlinjen.

Utgitt av Kolofon forlag.