The Not Yet in the Now

David L. Brierley

kr 260,00

Varenummer: 9788299491921 Kategorier: ,

Beskrivelse

Reflections of a teacher and his thirteen years olds.

ASK Attitude – Skills – Knowledge.

Rudolf Steinerhøyskolen, Oslo 2006, engelsk tekst, 284 sider

David Brierley har arbeidet i 40 år som lærer, de fleste av disse innenfor Steinerskolen. I Norge har han vært sentral i oppbygningen av videregående trinn og Rudolf Steinerhøyskolen og de nye masterprogrammene ved RSH.

I boken møter vi ham som lærer i møte med 13-åringene, mennesker i overgangen mellom barndom og ungdom, mennesker som gir seg i kast med de store oppdagelser.

Vi får et personlig møte med læreren og hans elever, gjennom beskrivelsene får vi et både nærgående og tankevekkende bilde. Boken er både morsom og berikende, for mange av oss blir den også et vemodig gjensyn med en brytningstid som var kaotisk da vi opplevde den. Observasjonene og beskrivelsene er supplert gjennom grundige analyser og en lang rekke illustrerende litteratureksempler og treffende billedmateriale.

Brierleys hovedanliggende er kanskje å formidle den interesse og innlevelse som må til for å kunne assistere ungdommene på deres vei videre; hvor finnes innfallsvinklene, hvor er porten læreren kan benytte for å formidle noe vesentlig?

Selv om emnet er 13-åringen, vil boken fungere som inspirasjon for enhver lærer som eksempel på pedagogisk praksisforskning: Formidlingsglede, interesse for elevene, observasjon, beskrivelse, analyse og konsekvenser av forskningen på den pedagogiske praksis.

Boken er tilegnet «parents, would-be teachers and teachers at heart», og kan varmt anbefales alle grupper.

Anmeldt av Tor-Steffen Espedal i tidsskriftet Steinerskolen.