Syv foredrag om sundhed og sygdom

Rudolf Steiner

kr 165,00

Varenummer: 8788124614 Kategorier: ,

Beskrivelse

To foredrag holdt i München desember 1907, ett foredrag holdt i Dornach april 1920, ett foredrag holdt i Penmaenmawr august 1923, tre foredrag holdt i Arnhem juli 1924.

Gjennom de syv foredrag får man et innblikk i hvordan Rudolf Steiner ønsket å vekke legfolks interesse for problemene omkring sykdom og sunnhet – ikke ut fra den enkeltes egoisme, men ut fra et almen menneskelig sosialt aspekt.

Intet ligger Steiner mere fjernt enn å ville oppfordre til kvakksalveri. Men gjennom en allmen viten om mennekets vesen, som det gjennom antroposofien vises å bestå av flere ledd, kronet av den evig bestående åndelige vesenskjerne, skulle det også utenfor legenes krets oppstå en fornemmelse av sykdommenes ur-årsaker, for menneskets sammenheng med natur og kosmos og for de prinsipielle terapeutiske synspunkter. Og herigjennom skulle det være banet vei for en fruktbar forståelse mellom sakkyndige og legfolk.

Ved lesningen vil man bemerke at det dreier seg om foredrag som ikke er gjennomlest av foredragsholderen, hvilket naturligvis også må sette sitt preg på oversettelsen. Dessuten må man ta i betraktning at foredragene er holdt for lenge siden, og at medisinens innstilling til f. eks. migrene har endret seg i mellomtiden.

Fra forordet av Carin og Svend Astrup.

Fra bokens innhold:

I Innbildt syke

II Sunnhetshigen

III Hygiene som sosialt spørsmål

IV Retningslinjer til forståelse av den på antroposofisk åndsvitenskap oppbyggede helbredelsesmetode

V – VII Hva kan legekunst oppnå ved en åndsvitenskapelig betraktning

Oversatt til dansk fra Die Erkenntnis der Seele und des Geistes, GA 56, Physiologisch-Therapeutisches auf Grundlage der Geisteswissensschaft. Zur Therapie und Hygiene, GA 314 og Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin, GA 319. Utgitt av Forlaget Jupiter.