Steinerskolens læreplan. Grunnskolen

Henrik Thaulow og Ninon Onarheim (redaksjon)

kr 329,00

Kategorier: ,

Beskrivelse

Steinerskolens læreplan 2020 – Grunnskolen

Steinerskoleforbundet

 

Steinerskolens nye læreplanverk for grunnskolen foreligger nå i bokutgave. Den innleder med beskrivelser av steinerpedagogikkens verdigrunnlag og hovedelementer, og hvordan de overordnede ideene kan knyttes til undervisningspraksis. Boken inneholder fagplaner fra 2. – 10. trinn med utfyllende beskrivelser av hvert fags formål og perspektiv, sentrale innhold, arbeidsmåter og kompetansemål. 1. klasse har sin egen plan.

Det oppdaterte læreplanverket for grunnskolen er tatt i bruk fra høsten 2020. I den oppdaterte versjonen er det lagt stor vekt på steinerpedagogikkens egenart, med en rik mengde forslag til innhold og arbeidsmåter.

Læreplanen er et viktig verktøy for lærerne og boken kan brukes nært og aktivt i forberedelse til undervisningen. Boken kan også være inspirerende for foreldre som ønsker et grundig innblikk i steinerpedagogikken og fagene.

Illustrasjon: Astrid Sofie Jacobsen

Utgitt av Steinerskoleforbundet 2021.

Innbundet, 305 sider