Sjelens liv i årsløpet. Antroposofisk sjelekalender

Rudolf Steiner

kr 188,00

Varenummer: 9788279401537 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

Femtito meditasjonsvers som ledsager sjelen gjennom årsløpet.

«I den sjelekalender for årsløpet som her følger, blir menneskeånden stillet inn i en situasjon hvor den gjennom årstidsstemningene fra uke til uke kan føle sin egen sjelelige virksomhet i billedmessig form ut fra inntrykkene av årsløpet. Det er en følende selverkjennelse som her er ment. Denne følende selverkjennelse kan ved hjelp av de angitte ukeversene oppleve sjelelivets kretsløp som noe tidløst i møtet med tidsløpet.»

Fra Rudolf Steiners ford til første utgave 1912/13

Rudolf Steiners diktning er bl.a. kjennetegnet ved at form og innhold i sjelden grad danner en enhet. I den nye oversettelsen av ukeversene som her foreligger, er det lagt særlig vekt på så langt mulig å beholde verserytmen i orginalteksten (jambisk versefot, en lett og en tung stavelse).

I den tyske utgaven av Steiners samtlige verker inngår Sjelekalenderen også i en samling meditative tekster og fordypningsord utgitt under tittelen Wahrspruchworte (Gesamtausgabe nr. 40). Et utvalg av Wahrspruchworte – hvor ukeversene ikke er tatt med – er tidligere utkommet på norsk med tittelen Meditasjonsord.

Oversatt av Marie-Luise og Paul M. Smit. Utgitt av Antropos Forlag. 4. norske utgave 2019.