Polariteten mellem varighed og udvikling i menneskelivet. Bind II

Rudolf Steiner

kr 185,00

Varenummer: 8788124509 Kategorier: ,

Beskrivelse

Menneskehedens kosmiske forhistorie

Åtte foredrag holdt i Dornach september og oktober 1918

Fra bokens innhold:

Mennesket mellom Ahriman og Lusifer. Svingnings-loven

Åndsvitenskap som bro mellom natur-ordning og ånds-ordning. Polaritetens lov. Katolsk kirke og frimureri

Menneskevesenets tre lavere vesensledds forhold til hierarkiene

Semittisk og gresk kultur. De tidligere kirkefedrers inspirasjon

Oppstandelsen som metamorfose av døden, fødselen som oversanselig kjensgjerning

Naturvitenskapens spøkelsesaktige vesen. Betydningen av året 666. Naturrytmer og samklang av rytmer i en ny teknikk

Året 333. Rom på Augustus tid og den katolske kirke

Oversatt til dansk fra Die Polarität von Dauer und Entwicklung im Menschenleben, GA 184. Utgitt av forlaget Jupiter.