Polariteten mellem varighed og udvikling i menneskelivet. Bind I

Steiner, Rudolf

kr 175,00

Varenummer: 8788124452 Kategorier: ,

Beskrivelse

Menneskehedens kosmiske forhistorie

Syv foredrag holdt i Dornach september 1918

Fra bokens innhold:

Augustin og Descartes. Sol og måne. Auguste Comte og Schelling

Søvnens vesen. Idealenes kraft. Teokrati, metafysisk ordning, positivisme

Den åttende sfære. Tiden i den historiske utvikling. Skinnhistorie og reale begivenheter

Fatalisme og dualisme. Anelse, profetisk visjon, apokalypse.

Det villende og det tenkende menneske. Fra dualitet til trinitet

Svingningenes lover. Mennesket i kosmos. Verdens-vektstangen. Varighetens sfære og forgjengelighetens region

Rommets trefoldighet som avbilde av den trefoldige Gud. Monoteisme og fornemmelse av trinitet. Åndsordning og naturordning

Oversatt til dansk fra Die Polarität von Dauer und Entwicklung im Menschenleben, GA 184. Utgitt av forlaget Jupiter.