Plantene som bilder av sjelen

Ernst-Michael Kranich

Skisser til en fysiognomisk naturforståelse.

kr 320,00

Kategori:

Beskrivelse

Denne boken handler om det dype slektskapet mellom menneskesjelen og planteriket, dermed ogsåom vårt ansvar for jordens fremtid og en truet natur. Med utganspunkt i Goethes naturvitenskapelige metode beskriver Ernst-Michael Kranich noen av våre mest kjente blomsterplanter og viser hvordan bestemte sjelelige egenskaper hos mennesket avspeiler seg i plantenes former og farver. Slik fremstår skissen til en fysiognomisk naturforståelse, hvor vi «ikke bare betrakter naturen med et gjenstandsblikk, men også med et klart gjennomlyst sjeleliv.»

Boken har et forord av oversetteren Trond Skaftnesmo.

Utgitt av Antropos Forlag i 2021. Innbundet, 220 sider.