Pedagogisk antropologi

Ernst-Michael Kranich

kr 278,00

Varenummer: 8279400336 Kategorier: ,

Beskrivelse

En av pedagogens viktigste oppgaver er å forstå mennesket som et vesen i stadig utvikling. De ytre fenomenene som viser seg hos barn og ungdom, kan for læreren bli et bilde på de indre forvandlingene som hele tiden finner sted under oppveksten.

Hver artikel i boken er viet et sentralt tema i den antroposofisk-pedagogiske erkjennelse av menneskets vesen. Forfatteren bygger sin fremstilling på en helhetlig forståelse av menneskets konstitusjon og behandler de vesentlige forvandlingsprosessene som får sin avslutning ved tannskiftet og kjønnsmodningen. Han viser hvordan man ut fra disse antropologiske synspunktene kan belive pedagogikken og bearbeide de grunnleggende temaene i oppdragelse og undervisning.

Av innholdet:

Antropologi – Steinerpedagogikkens fundament / Utvikling og oppdragelse i tidlig barndom / Eterlegemets fødsel – legemlige formkrefter og hvordan de forvandles til formskapende evner / Levende begreper – eterisk styrkning av tenkningen / «Å lære barna å puste» som oppgave for pedagogikken / Astrallegemets fødsel – forvandlingsprosesser hos unge mennesker mellom 10. og 15. leveår / Dømmekraftens utvikling i antropologisk lys / Hvordan våkenhet og søvn forandrer seg i barne- og ungdomsårene.