Paulus

Emil Bock

kr 348,00

Varenummer: 9788279401100 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Emil Bocks bok om Paulus er syvende og siste bind i hans monumentale verk «Bidrag til menneskehetens åndshistorie». To av bindene er tidligere utgitt på norsk, Jesu barndom og ungdom (1995) og De tre årene (1991). Til grunn for Bocks innsats som åndshistorisk formidler ligger Rudolf Steiners beskrivelse av de førkristne kulturer som en forberedelse til Kristus-tildragelsen og hans fremstilling av Golgata-mysteriet som jordutviklingens vendepunkt.

Bock skildrer Paulus som veiviser til et nytt trinn i menneskehetens bevissthetsutvikling og som forkynneren av en ny Kristusåpenbaring. «Han setter Paulus inn i den store evolusjonsmessige sammenheng som Moses, Elias og Jesus – og vi kunne kanskje tilføye Buddha – var pionerer for,» skriver Helge Hognestad i sitt forord til den norske utgaven. «Ved Kristi død og oppstandelse er en ny oppadskridende utvikling innledet, ikke bare for menneskesjeler, men for all jordtilværelse.»

Emil Bock ble født i Wuppertal-Barmen i Tyskland i 1895. Han ble alvorlig såret som soldat under første verdenskrig. Under sitt teologistudium i Berlin møtte han den protestantiske teologen Friedrich Rittelmeyer (1872-1938) og lærte gjennom ham Rudolf Steiner og antroposofien å kjenne. Bock var med på å grunnlegge Kristensamfunnet i 1922 og ble som Rittelmeyers etterfølger leder for denne bevegelsen frem til sin død i 1959. – Ved siden av prestegjerningen utfoldet Bock en energisk virksomhet som foredragsholder, forfatter og redaktør. I sine tallrike bøker om religiøse og historiske emner forener han erkjennelseskraft og innlevelsesevne med en ekte og begeistrende fortellerkunst.

«For alle tider har Paulus garantert tenkningens rett i kristendommen …. Paulus er tenkningens skytshelgen i kristendommen. For
ham må alle skjule seg som tror å tjene evangeliet med tilintetgjørelsen av den frie tenkning i troen på Jesus.»
Albert Schweizer

Forord av Helge Hognestad
Oversatt av Terje Christensen
Utgitt av Antropos Forlag 2013; innbundet, 426 sider.