Oppmerksomhet og hengivelse. Vitenskap om jeget.

Georg Kühlewind

kr 190,00

Varenummer: 9788269021011 Kategorier: , ,

Beskrivelse

I denne boken tar Georg Kühlewind oss med skritt for skritt på veien inn i erfaringen av en ny bevissthet. Boken beskriver veien fra barnets følende medopplevelse av omgivelsene til den voksnes delte objektbevissthet, og viser muligheten for å erobre en høyere helhetlig bevissthet gjennom konsentrasjon og meditasjon.

«Oppmerksomhet og hengivelse. Vitenskapen om jeget» er ikke bare en bok om meditasjon; veien gjennom boken kan bli en meditasjon i seg selv.

«Men å erfare seg selv og samtidig gi slipp på den sjelelige jeg-bevisstheten, det kan bare en sterkere selvbevissthet, en som er sterkere enn det som den gir avkall på.» Georg Kühlewind

«Man må først miste sitt jordiske jeg for at ens virkelige, sanne jeg skal vise seg. Og den som ikke vil utvikle en slik hengivenhet, kan nettopp ikke komme frem til dette høyere jeg. Man kunne si: Det sane jeg vil ikke søkes etter hvis det skal vise seg, hvis det skal åpenbare seg; og det skjuler seg når det blir søkt etter. For det blir bare funnet i kjærlighet. Og kjærlighet er hengivelse av sitt eget vesen til det fremmede vesenet. Derfor må det sanne jeg bli funnet som et fremmed vesen.» Rudolf Steiner, Dornach 22. april 1923

Oversatt til norsk av Finn Johnsen, utgitt av Dynamis forlag 2017. Heftet 140 sider.