Opplevelsene etter døden

Martin Buckhardt

kr 118,00

Varenummer: 8279400311 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

En sammenfatning av Rudolf Steiners skildringer.

Oversatt av Harald Haakstad. 66 sider.

Antropos Forlag.

Boken samenfatter og kommenterer Rudolf Steiners skildringer av menneskets opplevelser i den åndelige verden etter døden, og beskriver hans åndsvitenskapelige utforskning av livet mellom døden og en ny fødsel.

Når mennesket har gått over dødens terskel, får det først et overblikk over sitt liv i et stort panorama. Deretter gjennomlever det baklengs hele sin biografi og erfarer selv alt som det har påført sin omverden. Slik må det smertefullt løse seg fra dragningen til sanseverdenen og med utgangspunkt i sitt livsløp erkjenne det destruktive i enhver form for egoisme og materialisme. I denne tiden har mennesket bevisstheten rettet helt mot seg selv og utvikler sterke viljeskrefter. Disse danner grunnlaget for å kunne skape skjebneforhold hvor det forgangne liv utlignes i et nytt jordliv.