Oppdragelseskunstens åndelig-sjelelige grunnkrefter

Rudolf Steiner

kr 148,00

Varenummer: 8290059329 Kategorier: ,

Beskrivelse

Ut fra spørsmålet om oppdragelsens åndelige grunnlag, behandler Rudolf Steiner her de oppgaver som stilles til oppdrageren. Mange eksempler gies fra Waldorfskolen i Stuttgart som da hadde bestått i tre år.

Ni foredrag holdt i Oxford, England august 1922.

«Verden stiller oss mange spørsmål, – så mange at vi ikke riktig kan overskue det. Med spørsmål mener jeg da ikke bare det som teoretisk lar seg besvare, men også hva vi skal gjøre. Viljens og følelsens virksomhet, livets alle enkelheter, alt spør med når jeg sier: verden gir oss mange gåter å løse. Hva er da det egentlige svar på disse mange spørsmål? Det egentlige svar er nettopp intet annet enn: mennesket. Verden gir oss gåten, og så står mennesket der. Mennesket er en syntese, en sammenfatning, og ut fra mennesket er det at løsningen på verdensgåten springer oss imøte.»

«Det læreren trenger til er en vitenskap som evner å gi ham kjærlighet til mennesker, – fordi han først må elske sin egen viten og erkjennelse. Det ligger en dyp mening i at man opprinnelig ikke snakket om at mennesket bør tilkjempe seg en blott og bar erkjennelse, men en filo-sofi, d.v.s. en kjærlighet til visdom. Og det er denne antroposofien vil gi tilbake til menneskene…Når man erkjenner mennesket, når all viten og all erkjennelse gjelder mennesket, da kan man innenfor hele sin verdensanskuelse overalt gi svar på pedagogisk-didaktiske spørsmål. I den er det vi finner våre erkjennelser, – altså om barnet.»

Rudolf Steiner i Oppdragelseskunstens åndelig-sjelelige grunnkrefter.

Oversatt av Jørgen Faye Borgen etter Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, GA nr. 305. Utgitt av Antropos Forlag.