Nordens folk mellom øst og vest. Kristus i det 20. århundrede

Rudolf Steiner

kr 158,00

Varenummer: 9788279400004 Kategorier: ,

Beskrivelse

Et sentralt tema i Rudolf Steiners foredragsvirksomhet i Norge, han besøkte Norge i alt åtte ganger i årene 1908-23, er de nordiske folks spesielle
oppgave innenfor et større kulturfellesskap. I de tre
foredragene Nordens folk mellom øst og vest (1921),
som nå foreligger i en ny norsk oversettelse, knytter
han an til tidligere foredrag i Norge, bl.a. folkesjelsyklusen
(1910), og beskriver Norges og Sveriges spirituelle fremtidsoppgaver.

Rudolf Steiner holdt i 1910 en rekke foredrag om den nye Kristus-åpenbaring, Kristi tilsynekomst i den eteriske verden, og
dens betydning for samfunns- og kulturutviklingen i vårt
århundre. I et foredrag i Kristiania 13. Juni 1910,
Kristus i det tyvende århundre
, som tidligere ikke er
oversatt til norsk, taler han for første gang offentlig
om dette temaet.

Av Steiners foredrag i Norge har Antropos tidligere utgitt:

Åndserkjennelse og kulturfornyelse, 8 offentlige foredrag
holdt i Oslo 1921, bl.a. i regi av Det norske studentersamfunn,
– som samlet gir en innføring i et bredt område
av antroposofien (med et efterord av historikeren Terje Christensen
om de begivenhetsrike dagene under Steiners besøk.)

Mennesket i lys av okkultisme, teosofi og filosofi
10 foredrag i Oslo 1912, hvor Steiner bl.a. beskriver menneskeskikkelsens
form ut fra de tolv krefter i dyrekretsen, et hovedtema også
i Nordens folk mellom øst og vest.

Boken har et forord ved Oskar Borgman Hansen.

Oversatt av Harald Haakstad fra Nordische und mitteleuropäische Geistesimpulse, GA nr. 209. Utgitt Antropos Forlag