Naturånder og elementarvesener

Marko Pogacnik

kr 168,00

Varenummer: 9788279400127_1 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

I tidligere tider kunne mennesket oppleve naturen som vesensaktig og fylt av ånd, slik det f.eks. skildres i folkeeventyrene og andre overleveringer. Hvordan kan man idag ut fra vår tids forutsetninger igjen få en bevisst tilgang til naturvesnenes rike? Dette er temaet i Marko Pogacniks bok Naturånder og elementarvesener.

Pogacnik er født i Slovenia i 1944. Ut fra sitt arbeide som billedhugger har han utviklet en «litopunktur», en kunst som gjør det mulig å virke helbredende inn i landskapet og utligne forstyrrelser i miljøet.

Pogacnik har samlet sine erfaringer fra omgangen med naturens «skjulte intelligens» i flere bøker. Han uttaler at vi i dag står ved vendepunktet i kulturutviklingen, hvor menneskene må samarbeide med de vesener som er virksomme på de forskjellige plan i naturen.

Oversatt av Georg Bentze. Utgitt av Antropos Forlag.