När vetskap blir till kärlek. Meditation som kunskapsmetod

Arthur Zajonc

kr 210,00

Varenummer: 9789186066734 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Når vi vender oss til meditasjon, vender vi oss til fornyelse, fred og innsikt. Meditasjon og kontemplative metoder kan anvendes som en vei for å komme nærmere de rikelige resurser av bevisthet og hjerte som bringer fred, ro og frihet. Men den meditative reisen leder oss også lengere, til den plass hvor visdom og kjerlighet forenes.
I meditasjon som kunnskapsvei gir oss Arthur Zajonc en oversikt over det meditative livet samtidig som han vever inn praktiske instruksjoner tilsammen med veiledning og inspirasjon av verdens vise lærere fra Rudolf Steiner til Rumi, Goethe og Asias vise mestre. Zajonc påminner oss om at det etiske hos menneskene er grunden til alt handlende likevel som at omsorg for sjelen er grunden for en frisk spirituell refleksjon og forståelse. Han beskriver her hvert steg på veien og inkluderer mange praktiske øvninger.
Denne boken er frukten av mange års personlig praksis og undervisning. Arthur Zajonc utviklet sin innretning av meditasjon gjennom arbeidet med hundretalls universitetsstudenter og professorer, så vel som med kontemplative grupper i USA, Europa og Australia.

Arthur Zajonc er siden 1978 professor i fysikk og tverfaglige studier ved Amherst College og er forfatter av tallrike bøker relatert til vitenskap, bevisthet og sprituelitet. Han innehar gjesteprofessorat ved flere store universitet i Europa og ble i januar 2012 ordfører for «The Mind and Life Institute». Dette er hans første bok oversatt til et nordisk språk.

Utgitt av Kosmos Förlag 2014.