Mystikken

Rudolf Steiner

kr 285,00

Varenummer: 9788279400370 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

Mystikken ved inngangen til den nyere tids åndsliv og dens forhold til den moderne verdensanskulse.

Oversatt og med et essay av Peter Normann Waage: «Mystikken, Rudolf Steiner og vitenskapen.»

Innbundet – 207 sider.Finnes det en forbindelse mellom naturvitenskapens form for erkjennelse og den mystiske opplevelse hos personligheter fra renessansen som Nicolaus Cusanus, Jakob Böhme, Paracelsus og Giordano Bruno? Rudolf Steiners bok om «Mystikken» er ikke skrevet som en historisk studie, men som et bidrag til å belyse en av de mest aktuelle utfordringer i vår tids kultur: å bygge en bro mellom naturerkjennelsen og vår indre erfaringsverden.
«Jeg håper å ha vist i mitt skrift at man kan være en tro tilhenger av den naturvitenskapelige verdensanskuelse og likevel oppsøke den vei til sjelen, som den rett forståtte mystikken representerer. Ja, jeg går enda lenger og hevder: Bare den som erkjenner ånden slik den sanne mystikk gjør, kan vinne full forståelse for de kjensgjerninger som hører naturen til.» Rudolf Steiner i ”Mystikken””Gjennom mystikernes forestillinger, fra Mester Eckhart til Jacob Böhme, fant jeg uttrykksmidlene for de åndelige anskuelser som jeg egentlig hadde foresatt meg å fremstille.” Rudolf Steiner i selvbiografien ”Min livsvei”
Rudolf Steiner skrev sine ungdomsverker på 1880- og 90-tallet i et filosofisk språk og knyttet an til Goethe og den tyske idealisme. Etter århundreskiftet trer han offentlig frem med sin åndsvitenskap, antroposofien, hvor han i en utstrakt foredragsvirksomhet og en rekke bøker beskriver menneskets vesensledd, de åndelige hierarkier og den kosmiske verdensutvikling. Boken om Mystikken, som bygger på foredrag han holdt i Teosofisk Samfunn i Berlin i 1901, markerer innledningen til denne nye fasen i hans livsverk, Det er en begivenhet at dette
sentrale skriftet nå for første gang foreligger på et nordisk språk.