Mysterieformer

Rudolf Steiner

kr 230,00

Beskrivelse

Fjorten foredrag holdt i Dornach fra 23. november til 23. desember 1923.

Fra bokens innhold: Om menneskets sjeleliv inntil gjennomskuelse av verdens åndelige undergrunn. Tenkeopplevelse, erindringsopplevelse, geberdeopplevelse. Den sjelelige skapen hos det fysiske menneske. Det luziferiske og arimanske hos mennesket og i naturen. Arvelighetsimpulser og tilpasningsfenomener. Å vokse inn i naturens indre gjennom forestilling og vilje. Erindringsopplevelse, geberde- og fysiognomivesenet; dags- og årsopplevelse. Sommervilje og vintervilje. Menneskets sammenheng med jordplaneten. Jordens krystalldekke. Metallenes språk. Metallenes tilbakestrålningskrefter og jordelivets sammenhenger. Den mineralske og den vegetabilsk-animalske skapning. Den tidligere jordatmosfære. Planetene som himmelgaver. Dyrene som jordskapninger. Metallenes kosmiske erindring. De efesiske Artemis-mysterier. De hiberniske mysteriesteder. De hiberniske mysteriers vesen. De store mysterier i Hibernia. De chtoniske og de eleusinske mysterier. Overgangen fra Platon til Aristoteles. Plantevesnenes, metallenes og menneskenes hemmeligheter. Aristoteles`undervisning av Alexander. De samothrakiske kabirers mysterier. Overgangen fra de gamle mysteriers ånd til middelalderens mysterievesen. Den menneskelige sjelestreben i middelalderen. Det rosenkreuzeriske mysterievesen.

Oversatt til dansk etter Mysteriengestaltungen GA nr. 232. Utgitt av forlaget Jupiter.