Morgen ved midnatt. Den unge Rudolf Steiners liv og samtid, verk og horisont 1861 – 1902.

Kaj Skagen

kr 499,00

Varenummer: 9788279902249 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

Kaj Skagens er utkommet med sitt store verk om Rudolf Steiner, etter mange års omfattende studier. Vi siterer fra forlagets presentasjon:

«… det er hverken Steiners teosofiske og antroposofiske esoterikk eller hans sosiale reformprosjekter som er tema for denne boken, men den søken etter svar på de store livsspørsmålene som preget Steiners liv og verk i tiden før han ble kjent som teosof
og antroposof.
Fra en rekke ulike innfallsvinkler fremkalles et bilde av personen Rudolf Steiner som er helt annerledes enn hva man tidligere har vært vant til å se.
Fordi den unge Steiner levde seg så intenst inn i sin egen epoke, fra Goethe og de tyske idealistiske filosofene til Max Stirner, Friedrich Nietzsche og Ernst Haeckel, fremstår hans biografi nærmest som en legemliggjøring av det moderne prosjektet. […]
I storverket Morgen ved midnatt møter vi både romanforfatteren og essayisten Kaj Skagen. Boken er ikke skrevet for å propagandere for det ene eller annet synspunkt, men loggfører et seksten år langt prosjekt for å se om det er mulig å følge tankegangen til en person som ser bort fra all trosåpenbaring, men likevel vil finne svar på livets vanskeligste og dypeste spørsmål.»

Utgitt av Vidarforlaget 2015. Innb., 974 sider.