Mødet med den levende gud. Kristi æteriske tilsynekomst

Jørgen Braren Lauritzen

kr 280,00

Kategori:

Beskrivelse

«Vi lever i en ny tid, Sandhedslysets Æra, hvor den levende Gud vil træde frem for menneskene. Himlen åbner seg, vi åbner os. Vi lever kort sagtmi mglædens æra, hvor Kristi æteriske tilsynekomst finder sted. I 2000 år har vi ventet på Kristi genkomst, nu begynder den at finde sted. Vi kommer til at skue den levende Gud, høre hans kraftfulde ord – forenes med ham.

Jeg skildrer mit eget personlige møde med den opstandne Kristua. Der sættes fokus på udvælgelsen af det israelitiske folk, som er forberedelsen til Kristi fødsel, Kristi fødsel i Jesus ved Johannes Døber dåpen, kristusprocessen, golgatamysteriet og mødet med gudemennesket Jesus Kristus i dag.

Du får indblik i, hvordan vi forbereder os til mødet med den levende Gud – den moderne mysterieindvielse. Bogen er inspireret af mine egne er4faringer samt af Rudolf Steiner og Valentin Tomberg.»

Fra bokens omslagstekst.

 

Jørgen Baren Lauritzen, magister i religion og dansk, foredragsholder, kursusleder og psykospirituel terapeut, har tidligere arbejdet som højskolelærer på den alternative højskole Søtoftegård, i gymnasiet og HF som friskolelærer.