Min livsvei.

Rudolf Steiner

kr 325,00

Varenummer: 9788279400042 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Min
livsvei er Rudolf Steiners ufullendte selvbiografi, offentliggjort
som en artikkelserie i tidsskriftet ”Das Goetheanum”
det siste halvannet år av hans liv. Boken foreligger
nå for første gang på norsk, med en utførlig
innledning av den danske filosof Oskar Borgman Hansen, generalsekretær
i Antroposofisk Selskap i Danmark.

Steiner skildrer sin barndom og ungdom i Østerrike,
studieårene i Wien og sin senere virksomhet i Weimar
og Berlin – som Goethe-forsker, tidsskriftredaktør
og generalsekretær i Teosofisk Samfunn. Han beskriver
de klarsynte evner som levde i ham allerede som barn og sin
indre kamp for å bringe klarhet i forholdet mellom sine
oversanselige opplevelser og det verdensbilde som møtte
ham i tidens naturvitenskap.

Et hovedmotiv som belyses fra de forskjelligste sider, er
Steiners holdning til kristendommen, slik det f.eks. fremtrer
gjennom hans bidrag til debatten om utviklingslæren.

Steiners livsskildring gir leseren del i selve antroposofiens
tilblivelse. Samtidig tegner boken et fascinerende bilde av
de grunnleggende strømninger i mellomeuropeisk kulturliv
omkring århundreskiftet og en rekke av de toneangivende
vitenskapsmenn og kunstnere på den tiden.

Rudolf Steiner besøkte Norge ialt åtte ganger
(1908-1923). I et tillegg til selvbiografien skildrer historikeren
Terje Christensen hans besøk her og de foredrag han
holdt i Norge.

«Antroposofien er selve menneskets vesen … Rudolf
Steiner var den som viste dette, og han viste det i sin levnetsbeskrivelse.
Sannferdig og beskjeden er to ord som karakteriserer den».

Oskar Borgman Hansen

Rudolf Steiner i Min livsvei:

«Jeg sa til meg selv: De gjenstander og hendelser som
blir iakttatt med sansene, befinner seg i rommet. Men på
samme måte som dette rom er utenfor mennesket, finnes
det i det indre et slags sjelerom som avgir skueplassen for
åndelige vesener og forløp. Jeg kunne ikke betrakte
tankene nærmest som bilder menneskene danner seg av
tingene, men som åpenbaringer av en åndelig verden
på denne sjelens skueplass. Geometrien fremsto for meg
som en viten som tilsynelatende var skapt av mennesket selv,
men allikevel har en betydning som er fullstendig uavhengig
av mennesket. Som barn sa jeg det selvfølgelig ikke
tydelig til meg selv, men jeg følte at på samme
måte som med geometrien måtte man bære en
viten om den åndelige verden i sitt indre.»

Oversatt av Niels Magnus Bugge etter Mein Lebensgang GA nr. 28. Utgitt av Antropos Forlag