Menneskets indre væsen og liv mellem død og ny fødsel

Rudolf Steiner

kr 143,00

Varenummer: 8788044599 Kategorier: ,

Beskrivelse

Seks foredrag holdt i Wien april 1914

«Denne foredragssyklusen vil ha som formål å skildre menneskets indre opplevelser i sammenheng med livet mellom død og en ny fødsel, for å vise hvor nært disse begge områdene av tilværelsen henger sammen. Dertil vil den ha som formål av de erkjennelser som antydes, å utvikle retningslinjer som virkelig kan orientere menneskene i mange vanskelige livssituasjoner.»

Rudolf Steiner

Fra bokens innhold:

De fire indre sfærer i menneskets sjeleliv: iakttagelse, tenkning, følelse, vilje. Åndelige erfaring som forsterkes i rommet utenfor kroppen.

Det å gå ut av kroppen ved å forsterke erindringskraften; opplevelsen av «ren tid» før inkarnasjonen.

Fremkomsten av fantomer ved sansefornemmelser. Tenkningens skyggebilder, hukommelsens skatt.

Visdommens forvandling til livskrefter. Viljen som skapende kraft.

Vår egen fortid som omverden.

Oversatt til dansk fra Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt, GA nr. 153. Utgitt av Antroposofisk Forlag.