Mennesket som samklang af det skabende, formende og dannende verdensord

Rudolf Steiner

kr 240,00

Varenummer: 8788124916 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

Tolv foredrag holdt i Dornach oktober og november 1923

Fra bokens innhold:

I. Verdensforholdenes, jordforholdenes og dyreverdenens sammenheng med menneskene:Mennesket som sammenføyning av ørn, løve, tyr – Den solgjennomskinnende atmosfære og dyrekretsen. Det sammenføyede tredelte dyrs (Dreigetiers) lære – Jordens fysiske substans og sjelens åndelige substans

II. Den indre sammenheng mellom verdensfenomen og verdens vesen: Kosmiske krefter i insektverdenen. Sommerfugler og plantenes vekst – Åndeliggjøring av materien ved sommerfugler og fugler – Kosmisk utdanning av menneskene og de høyere dyr

III. Planteverdenen og naturelementaråndene: Rotånder, vannvesener, luft- og ildånder og plantenes vekstprosesser – Gnomer, Undiner, Sylfer, Ildvesnene. Ondartede og godartede elementarvesen – Iakttagelse og opplevelse av naturelementarvesener

IV. Den menneskelige organisasjons hemmeligheter: Stoffvekselprosesser og sirkulasjonsprosesser. Sykdommer og helbredelse – Virkningene av det mineralske og plantesubstans i den menneskelige organisme – Kildene til det moralsk-åndelige i menneskeheten

Oversatt til dansk fra Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes, GA nr. 230. Utgitt av forlaget Jupiter.