Mennesket, makten og markedet

Peter Normann Waage

kr 268,00

Varenummer: 9788253024455 Kategorier: ,

Beskrivelse

Rudolf Steiners sosiale ideer i møte med globaliseringen

NB! BOKEN ER FOR TIDEN UTSOLGT.

Rudolf Steiners sosiale ideer er lite kjent i Norge. De ble utviklet i etterdønningene av den første verdenskrigen, og skulle på den ene siden danne et alternativ til nasjonalismen og nasjonalstaten. På den andre siden ville Steiner ta hensyn til de grunnleggende menneskerettigheter – og til det faktum at økonomien allerede på hans tid var global.

Våre dagers globalisering danner en trussel og en utfordring. I blant annet Tyskland, USA, Israel og Filippinene har tenkere og aktivister søkt til Rudolf Steiners ideer for å forstå hvilke muligheter som ligger i globaliseringen og hvordan den kan «temmes». Steiner leverer ingen oppskrift, intet program eller noen ideologi som skal kunne løse samfunnsproblemene. Hans ideer kan snarere benyttes som blikk og analyseapparat.

Fra bokens hovedkapitler:

Utgangspunktet – 11. september – Verdenspolitiet – Ulvene våkner – Hvilken virkelighet vil vi?

Rudolf Steiner – Filosofen – kulturradikaleren

Besøk i historisk museum – Rudolf Steiner og Woodrow Wilson – En ny idé – Storpolitiske forsøk – Kaos og uforstand

Arven etter Steiner – I Israel – I Norge – På kontinentet – Praktiske virkninger

Tregreningen – Regionaliseringen – En ny maktens tredeling – Tre maktfaktorer – Postmodernistene

Åndslivet – Politikk og pedagogikk – Kultur og religion – Frihet og ansvarlighet

Rettslivet – Fra maktstat til rettsstat – Rettigheter – Borgerlønn – Direkte demokrati – Miljøvern og demokrati

Næringslivet – Brorskap – Lønn og profitt – Produksjon, handel og forbruk – Arbeid og verdi – Markedet – Penger – Fruktbar alderdomssvekkelse – Negativ rente – Det lukkede roms økonomi

Et globalt sivilsamfunn – Perestrojka og verden – En ny kraft – Tregrening i praksis – Kampen om virkeligheten

Nasjon, stat og individ – Hjemsted på vandring – Historien i tabloidformat – Fristelsen – Individet – Staten

Utgitt av Pax Forlag.