Med hjertet i skolen

Godi Keller

kr 200,00

Varenummer: 9788299491945 Kategorier: ,

Beskrivelse

Lesebok i pedagogikk for foreldre.

Skrevet av en Steinerskolemann.

Godi Keller legger her frem en bok som beskriver et personlig møte med en pedagogikk og hans egne refleksjoner over spørsmål som angår alle foreldre, ikke bare de som velger å ha barna sine på steinerskole. Opplevelser fra hans tid på barnehjem i Sveits, andre barndomsopplevelser og mange erfaringer fra egen lærervirksomhet gjør denne boken levende og engasjerende. Det er lett for foreldre å kjenne seg igjen, og Keller behandler til dels alvorlige spørsmål med varme og humor.

Boken er ikke en utfyllende fremstilling av steinerpedagogikken, men gir i sitt emnevalg innblikk i dens viktigste elementer. Keller begynner med tanker rundt skole og ideologi, ser deretter på barnet og ungdommen i sin utvikling, på skolens møte med eleven, på læreren og til slutt på foreldrene, de utfordringene de møter i vår tid og deres forhold til skolen, hvilke krav de kan – og bør stille – og hvordan de kan bidra til å gjøre barnas skolegang til en god og konstruktiv fase i deres liv.

Fra bokens omslagstekst.

2. opplag, 2012. Utgitt av Steinerskolenes Foreldreforbund