Matthæusevangeliet

Rudolf Steiner

kr 278,00

Varenummer: 8788124282 Kategorier: ,

Beskrivelse

Tolv foredrag holdt i Bern september 1912

Fra bokens innhold:

De etteratlantiske folkestrømninger. Iranier og turanier – Rommet og tidens hemmeligheter. Visdommen til Hermes og Moses – De gammel-hebreiske gudserkjennelsene. Abraham og Melkisedek – Jeshu ben Pandira Essernes innvielse – Syvtallet og tolvtallet. De kosmiske tilstanders speiling i menneskehetsutviklingen – Generasjonsrekkefølgen i avstamningslinjene til Lukasevangeliets Jesus og Mattheusevangeliets Jesus – Den åtteleddede sti. Innvielsens vesen i de førkristne mysterier. Kristus, oppfyllelsen og forbildet av den nye initiasjon – Kristustildragelsen som historisk kjensgjerning. Jegets initiasjon – Kristi eneste tilsynekomst i et fysisk legeme. Kristi gjenkomst i et eterisk legeme – Peters bekjennelse. Menneskesønnen og den levende Guds sønn. Disiplenes føres ut til makrokosmos ved Kristus – Kristus-vesenet og de to Jesus-barn. Evangelistenes fire synspunkter. Det menneskelige ved Matteusevangeliet.

Oversatt til dansk fra Das Matthäus-Evangelium, GA nr. 123. Utgitt av forlaget Jupiter.