Människan vid tröskeln till den andliga världen

Bernard Lievegoed

kr 188,00

Varenummer: 9185672157 Kategorier: , ,

Beskrivelse

En åndsvitenskapelig belysning av biografiske kriser i den moderne sivilisasjon og deres overvinnelse. Utgangspunktet for denne boken er en uttalelse av Rudolf Steiner: «Menneskeheten har gått over terskelen».

For virkelig å forstå menneskene behøver vi kunnskap om livet mellom døden og en ny fødsel. Menneskene går da gjennom de ulike planetsfærene, både på veien bort fra tilværelsen på jorden og på vei tilbake til ny inkarnasjon.

I vår tid misbrukes begrepet om planetverdenen, på den ene siden gjennom en overtroisk astrologi, på den annen side gjennom en død romvitenskap.

I Människan vid tröskeln till den andliga världen sammenfatter Bernard Lievegoed et helt livs studier av planetverdenen som åndelig realitet. Han lar oss forstå at det er fullt mulig å lære å kjenne den planetariske verdens betydning og dens innvirkning på hvert menneskes liv.

Noen av vår tids gåtefulle og vanskelige problemer – anoreksi, bulemi, ungdomspsykosene og volden – belyses i samband med kvaliteter som gjennomgangen av planetsfærene utruster menniskene med. I og med dette kan forfatteren også peke på konkrete botemiddel i de ulike tilfeller.

Bernard Lievegoeds bok har vokst frem fra samtaler han førte med mange mennesker og hans rike erfaringer som barnelege, studentpsykiater, sosialpedagog og konsulent innenfor næringslivet.

Oversatt til svensk. Utgitt av Telleby bokförlag.