Människan Musik

Lea van der Pals

kr 59,00

Varenummer: 9189178025 Kategorier: ,

Beskrivelse

Musikk er et suverent skapende vesen. Det lever i «sammenhenger», i «spenninger», det vil si i tingenes bevegelser. Rudolf Steiner sier om de gamle grekernes sfæremusikk, at den ble opplevet i stjernenes gjensidige bevegelsesforhold , i det uendelige differensierte samspill av stadig forhold som stadig forvandler seg i kosmos, i hvilket mennesket følte seg innesluttet. Dette avbilder seg i mennesket: I den subtile bevegelsesevne i dets rytmiske vesen, i samspillet mellom åndedrett og hjertets slag, i forholdet til de indre organers livsbetingelser og båret av skjelettets vidunderlige form.

Fra bokens innhold:

Mennesket og musikken – Musikk-menneske – Mennesket Musikk – Lovmessigheter og frihet – Sentrum og periferi – Det tregrenede «menneske Musikk» – «Man må trenge inn i det åndelige om man vil begripe det musikalske» – «Å leve med gudene» – «Og bygningen blir menneske»

Oversatt til svensk. Utgitt av Wrå förlag.