Människa och värld

Rudolf Steiner

kr 240,00

Varenummer: 9185672556 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

Andens verksamhet i naturen

Om binas väsen

Femten foredrag holdt for bygningsarbeiderne ved Goetheanum, Dornach fra oktober til desember 1923

Arbeiderforedrag bind V

Mellom 1913 og 1922 ble i Dornach i Sveits monumentalbygningen Goetheanum oppført, et unikt arkitektonisk byggverk, og et ytre uttrykk for den antroposofiske kulturimpuls. I august 1922, bare noen måneder før bygningen skulle bli ødelagt i en brann, begynte Rudolf Steiner å holde de foredrag for arbeiderne ved bygget som gjengies her og som siden alment kalles «arbeiderforedrag».

Det var arbeiderne selv som ville at Rudolf Steiner skulle holde disse foredragene for dem, og de fant sted under timen etter frokostpausen. Tilhørerne bestemte emnene, og Rudolf Steiner oppmuntret dem til å stille spørsmål og gjøre innvendinger.

Alt mellom himmel og jord ble berørt, spesielt spørsmål om helse og hygiene, men også spørsmål om naturen, mineral-, plante- og dyreverdenen, som i sin tur førte ut i kosmos til tingenes og levende veseners fremkomst.

Foredragene har en friskhet og umiddelbarhet i tonen – kompliserte sammenhenger fremstilles ofte på en drastisk og humoristisk måte – hvilket resulterte i en pedagogisk og lettlest introduksjon til antroposofien.

Fra bokens innhold:

Sommerfuglens vesen

Om blåsyre og kvelstoff, kullsyre og syre

Menneske og jorden i nord og syd

Om vannstoffets vesen

Om kometenes natur

Om stoffenes virksomhet i verdensaltet og i menneskekroppen: Jern og natrium

Om årsakene til barnelammelse. Om plantenes vekst

Bier og mennesker

Om bienes evne til iakttagelse

Honning og kvarts

Om honning

Om gallveps

Om bigift og om maur

Maursyrens betydning

Kløversyre, maursyre, kullsyre og deres betydning i naturen

Oversatt til svensk fra Mensch und Welt. Das Wirken des Geistes in der Natur. Über das Wesen der Bienen, GA nr. 250. Utgitt av Telleby Bokförlag.