Libra nr.: 1 2011

kr 75,00

Varenummer: ISSN 0332-8392 Kategori:

Beskrivelse

Tidsskrift for antroposofi
Aktuelt nummer med tema: De to kulturer

Fra innholdet:

Trond Skaftnesmo: Naturens ansikt. Goethe og Gadamer som veiviser til en utvidet naturvitenskap.

Ole Chr. Kjerschow: André Bjerke og de to kulturer

André Bjerke: Goethe

Cato Schiøtz: Arne Garborg og Rudolf Steiner. Noen betraktninger omkring 160-årsjubileet for Arne Garborgs fødsel.

Rudolf Steiner: Vitenskap, kunst og religion. Hilsningsord ved åpningen av det første høyskolekurs ved Goetheanum 26.9.1920

Gunnar Danbolt: Hverdagens forvandling. Om Rudolf Steiners estetikk

Terje Christensen: Om tumultene ved Rudolf Steiners foredrag i München mai 1922

Sissel Jenseth: Eurytmiskolen etterlyser norske studenter

Cato Schiøtz: Åse-Marie Nesse og Hans Børli – to korte kommentarer

Ole Harald Dahl: En antroposofiens «Sofies verden» (bokomtale)