Lægekunst

Rudolf Steiner og Ita Wegman

kr 150,00

Varenummer: 8790678184 Kategorier: ,

Beskrivelse

på åndsvidenskabelig baggrund

Rudolf Steiner døde i mars 1925 etter nesten et halvt års sykeleie. Inntil få dager før sin død arbeidet han med åndelig styrke på bl.a. sin selvbiografi Min livsvei. Under utarbeidelse var også den foreliggende boken som han skrev i samarbeide med dr. Ita Wegman, som hadde tilsyn med ham under hans sykdom og hadde sin praktiske erfaring med antroposofisk medisin gjennom sin klinikk i Arlesheim.

Rudolf Steiner nådde å skrive de første 18 kapitlene av bokens i alt 20, og han nådde å gjennomrette, lage tilføyelser og kommentarer til førstekorrekturen tre dager før sin død.

Hvorfor blir mennesket sykt?

Hva er forholdet mellom blod og nerver?

Hva er årsaken til gikt, sukkersyke, rakitis etc.?

Med Rudolf Steiners åndsinnsikt som inspirasjonskilde beskriver legen Ita Wegman en rekke behandlede sykdomstilfeller ut fra pasientjournaler. Legemidlene er homøopatisk fremstilt i overensstemmelse med det antroposofiske menneskesyn og menneskets relasjon til kosmos.
Selv om en del av de anatomiske og fysiologiske fakta i Lægekunst på åndsvidenskabelig baggrund er preget av den tid da boken ble skrevet, er de tanker som ligger til grunn, like aktuelle. De utvider nemlig vår tids legevitenskap, som bygger på materialistiske prinsipper, med de oversanselige aspekter som er nødvendige for diagnose og terapi. Metodene til skolert oversanselig erkjennelse omtaler Steiner bl.a. i Hvordan når man til erkjennelse av de høyere verdener? og i Videnskaben om det skjulte.

Oversatt til dansk fra Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen, GA nr. 27. Utgitt av forlaget Jupiter.