Kulturøyer

Bente Edlund

kr 340,00

Varenummer: 9788279400905 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov. 1924 – 1990

«Vi må (…) anstrenge oss kolossalt slik at våre institusjoner utvikles til riktige, ordentlige steder i den vanskelige tiden som nå bryter frem. Herfra vil man kunne bygge opp noe nytt, det som Doktor Steiner kalte en «øy». Å bygge opp disse øyene på en stadig bedre måte, det er min bestrebelse.»
Ita Wegman, leder av den medisinske seksjon ved Goetheanum i Dornach, i et brev sept. 1913.

Utviklingen av de antroposofiske tiltakene for mennesker med spesielle behov er tema for denne boken. Helsepedagogikken ble lagt frem av Rudolf Steiner som en individuell terapeutisk og pedagogisk metode, men etter få år realisert som en sosial bevegelse med fellesskapsdannelser som et viktig anliggende. Tanken om de antroposofiske institusjonene som kulturelle øyer i en samtid på vei mot stupet, ble formulert av legen Ita Wegman under fremveksten av nasjonalsosialismen. Ideen om det terapeutiske alternativsamfunnet finner vi igjen på 1970-tallet. I Norge blant annet representert ved Vidaråsen Landsby som gjorde Camphill-bevegelsen og dens sosiale eksperiment kjent.
Boken følger utviklingen fra 1924 og beskriver møtet mellom den antroposofiske tradisjonen og de vekslende faglige og sosialpolitiske forholdene. Mens nazismen var på vei til å knuse bevegelsen i Tyskland, sørget flyktninger for at impulsen ble ført videre til andre land i Europa. Bokens hovedtema er utviklingen av de antroposofiske tilbudene i Norge, fra det første barnehjemmet ble etablert i 1938, fram til 1990, da HVPU-reformen førte til nedleggelse av institusjonene. De antroposofiske virksomhetene eksisterer likevel fortsatt som relativt store fellesskapsdannelser. Hvordan kan dette ha seg? Det er et av spørsmålene boken forsøker å besvare.
______________
Bente Edlund (f. 1952) underviser i spesialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen. Hun har utdannelse i antroposofisk helsepedagogikk fra Sveits og Tyskland, og har senere studert spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Bente Edlund har lang erfaring fra arbeid med barn med spesielle behov, både som miljøarbeider og lærer. Boken Kulturøyer. Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov bygger på hennes doktoravhandling i spesialpedagogikk fra 2008.

Utgitt av Antropos Forlag, 2010; heftet, 396 sider.