Kropp Språk Bevegelse.

Turid Nøkleberg Schjønsby

kr 278,00

Varenummer: 8279400184 Kategorier: ,

Beskrivelse

Eurytmi som scenekunst

Med eurytmien har Rudolf Steiner (1861-1925), antroposofiens
grunnlegger, skapt en ny bevegelseskunst som gjennom snart
hundre år har vist sin fruktbarhet som kunstnerisk,
pedagogisk og terapeutisk impuls.

I denne boken tar forfatteren spesielt for seg eurytmien
som scenisk uttrykksmiddel og beskriver den i forhold til
andre kunstneriske retninger i forrige århundre, som
f.eks. jugendstilen. Et hovedanliggende er å vise
hvordan det menneskebilde som ligger til grunn for eurytmien,
har vesentlige berøringspunkter med filosofiske og
estetiske ideer hos moderne
tenkere som Merleau-Ponty og Martin Heidegger.

Turid Nøkleberg Schjønsby er født i
1952 og oppvokst på Østre Toten. Hun har i
20 år arbeidet som pedagog i eurytmi, drama og teater
og er ansatt som lektor ved Tranberg videregående
skole, Gjøvik (studieretning musikk, dans, drama).
Hun har eurytmiutdannelse fra Sverige og Holland og universitetsstudier
i musikk-, litteratur- og teatervitenskap.

Grunnlaget for boken Kropp, språk, bevegelse
er hennes hovedfagsoppgave i teatervitenskap

ved Universitetet i Oslo 1997.

Utgitt av Antropos Forlag.