Kristendom og reinkarnation

Rudolf Frieling

kr 175,00

Varenummer: 8790678230 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Hva skjer med de døde mellom døden og oppstandelsen på dommedag? Det gir den kristne kirke ikke noe entydig svar på. Hva er «det nye» i kristendommen som har bevirket dens utbredelse over hele verden på bekostning av andre religioner tross mange likhetspunkter?

Det er slike spørsmål Rudolf Frieling tar opp i denne boken. Hans besvarelse er preget av hans uhyre belethet og imponerende språkkyndighet, som gjør ham i stand til å bore inn til kjernen i de greske urtekster.

Det er altså ikke en polemisk bok som forsøker å forsvare reinkarnasjonslæren ut fra bibelske tekster.

For Rudolf Frieling er det en erkjennelse han har nådd til gjennom sine bibelstudier og sitt kjenskap til Rudolf Steiners verker, og det er samtidig en reinkarnasjonslære med helt andre aspekter enn de gjengse orientalske oppfattelser.

Det er en dyptgående bok, og det tilrådes å ha en oppslått bibel ved sin side under lesningen – spesielt ved hans åndfulle gjennomgang av Johannes Åpenbaring.

Rudolf Frieling var en av grunnleggerne av Kristensamfunnet. Ved siden av teolog og utøvelse av prestegjerning i bl.a. Nürnberg, Wien og New York, erhvervet han en doktorgrad i filosofi. Fra 1959 fungerte han som leder av Kristensamfunnet.

Oversatt til dansk. Utgitt av forlaget Jupiter.