Kristendom og islam

Rudolf Frieling

kr 175,00

Varenummer: 8790678192 Kategori:

Beskrivelse

Den åndelige kamp om menneskebilledet

Er Gud en allmektig uinnskrenket hersker over alle jordens skapninger, eller er Gud FADEREN, som gjennom sin sønn har gitt alle sine barn «sønnens rang», som Paulus uttrykte det?

Hvilken forskjell gjør det på et menneskes trosinnstilling om det regner en bok (her Koranen) for et verk skrevet av Gud selv, eller for en beretning om Jesu Kristi liv på jorden beskrevet av hans disipler (Det nye Testamente)?

Hvilken forskjell gjør det om man anser Jesus for en profet med Muhammed som største og avsluttende kulminasjon, eller man tror på Jesus som Logos, Guds sønn, som gikk gjennom døden for å frelse verden?

Dr. Frieling har gitt sin bok undertittelen: Den åndelige kamp om menneskebildet. Det er i virkeligheten kjernen i boken, som klart og med mange sitater fra såvel Koranen som Det gamle og nye Testamente fremstiller det felles utgangspunkt i Abraham-historien og det videre forløp i Abraham-Ismael-linjen, som fører til Arabia og islam, og Abraham-Isak-linjen, som blir begynnelsen til «sønne-veien», som igjen når sin kulminasjon i Jesu lære og dermed kristendommen.

Rudolf Frieling var en av grunnleggerne av Kristensamfunnet. Ved siden av teolog og utøvelse av prestegjerning i bl.a. Nürnberg, Wien og New York, erhvervet han en doktorgrad i filosofi. Fra 1959 fungerte han som leder av Kristensamfunnet.

Oversatt til dansk. Utgitt av forlaget Jupiter.