Konflikter – Hva vil de lære oss?

Hans Brodal og Leif Nilsson

kr 180,00

Varenummer: 9788279401025 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

Boken har følgende hovedkapitler:
*Konflikter, konflikter, overalt konflikter
*Å balansere mellom samarbeid og konflikter
*Å utvikle personlig konfliktkompetanse
*Konfliktbasiller og førstehjelp
*Omverdenen som konfliktpotensiale
*Trappen – konfliktutviklingens mekanismer
*Diagnose og behandling
*Kunsten å slippe taket i en konflikt
*Menneskesyn og sosial utvikling

Fra oversetterens forord til den norske utgaven:

Forfatterne av denne boken hører til pionerene innen den sosial-økologiske impulsen i Skandinavia.
Konflikter – hva vil de lære oss har kommet ut i fire opplag i Sverige og dette er andre opplag i Norge. For hver utgave har boken blitt nybearbeidet og utdypende kapitler har blitt lagt til. For alle dem som har deltatt på våre kurs i konflikthåndtering, har boken vært viktig. Men den skrevet slik at leseren får et stort utbytte ved kun å lese boken. I årenes løp har det vært gjennomført flerfoldige konfliktkurs i kommunale og statlige virksomheter, i store og små næringslivsbedrifter og i skoler, organisasjoner og institusjoner i alle de nordiske landene. Boken er basert på et stort erfaringsgrunnlag og den er skrevet for dem det angår. I vår individualiserte tid gjelder det oss alle.
Ikke bare i idébaserte virksomheter sliter mennesker med kommunikasjon. Konflikter henger ofte sammen med at vi ikke oppfatter hverandre rett, men tolker det vi tror den andre har sagt og danner oss forestillinger. På denne måten kan forestillingene bli ”vår sannhet” om den andre, og slikt kan noen ganger bygge murer mellom individer.
Utfra denne betraktningen er denne boken også et godt bidrag til temaet kommunikasjon.
Derfor er denne boken viktig, og vi takker forfatterne for innsikten de deler med oss, og takk også til Antropos som utgiver av boken.
Oslo 25. oktober 2011. Finn-Einar Kollstrøm

Ny bearbeidet norsk utgave 2012, oversatt fra svensk av Finn-Einar Kollstrøm. Utgitt av Antropos Forlag. Heftet, 90 sider.