Kilder til steinerpedagogisk fordypning

Pedagogisk seksjonskrets i Norge

kr 380,00

Beskrivelse

«I 1919 ble steinerpedagogikken, waldorfpedagogikken, grunnlagt i Stuttgart. Det pedagogiske landskapet har endret seg radikalt siden den gang. Både utenfra og innenfra kommer utfordringer som forlanger fornyelse av steinerpedagogikken. Sentralt er hvordan steinerpedagogikken best og tidsriktig kan ivareta barn og unge.

Uansett nye utfordringer er det et avgjørende anliggende for steinerpedagoger hvordan man evner å opparbeide en grunnleggende åpen og spørrende holdning overfor barnets vesen, basert på kunnskap om mennesket. Ved waldorfpedagogikkens grunnleggelse ble lærerne oppfordret av Rudolf Steiner til kontinuerlig å fordype sitt pedagogiske virke. I tillegg ble pedagogene bedt om å inderliggjøre og fordype menneskekunnskap for på best mulig måte å ivareta pedagogikken, elevene, kollegaene, skolen og seg selv. Denne bokens tema er fordypning av motiver i steinerpedagogikken, og den retter seg til pedagoger i steinerskoler og steinerbarnehager.» Ellen Fjeld Køttker i bokens forord.

Boken har tre hovedkapitler:

  1. Lærernes forhold til det esoteriske i antroposofien
  2. Grunnleggelse av waldorfpedagogikken ved begynnelsen av «Allmenn menneskekunnskap»
  3. Meditative vers og tekster av Rudolf Steiner

Boken har bidrag av en rekke forfattere, både norske pedagoger og den internasjonale steinerskolebeveglsen.

Utgitt av Antropos forlag 2021. 205 sider, inbundet.