Impulser for en sosial fremtid

Karl König

kr 220,00

Varenummer: 8290059981 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

Samliv med usedvanlige mennesker
Den
verdensomspennende bevegelsen Camphill til hjelp for psykisk
utviklingshemmede omfatter idag ca. hundre landsbyer i over
tyve land. Norge har fem landsbyer, med Vidaråsen i
Andebu som den største. Arbeidet har fått stor
anerkjennelse og vakt betydelig oppmerksomhet i offentligheten,
ikke minst gjennom de mange kulturelle og praktiske aktiviteter
(jordbruk, kunst, foredragsvirksomhet, seminarer etc.)

Camphill ble grunnlagt i Skottland i 1939 av den østerrikske
legen Karl König (1902-1966) og hans medarbeidere. König
var født i en jødisk familie, studerte medisin
i hjembyen Wien og arbeidet som antroposofisk lege i Sveits
og senere ved et hjem for psykisk utviklingshemmede i Schlesien..
I 1938 forlot han Mellomeuropa. Han har utgitt en rekke bøker
om de forskjelligste temaer (embryologi, zoologi, meditasjon,
kristologi, biografier) og var også meget aktiv som
foredragsholder.

De ni foredragene med etterfølgende samtaler –
de såkalte ”Landsbyforedragene” – som
er gjengitt i boken Impulser for en sosial fornyelse, ble
holdt for medarbeidere i Camphill i årene 1962-64 og
blir betraktet som Königs åndelige testamente.
Her beskriver han det menneskebildet som ligger til grunn
for arbeidet i Camphill i et perspektiv som bidrar til å
kaste lys over hele vår tids kulturelle og sosiale situasjon.

“En del av essensen i den såkalte landsby-impulsen
er å være mer enn bare en institusjon for den
mentalt handikappede. Jo mer det enkelte menneske – om
det har behov for hjelp eller er medarbeider – trer ut
av den skyggeaktige tilværelse det er å tilhøre
en bestemt kategori, og stiger inn i lyset av kunnskapen om
sin egenart og krever å bli anerkjent som et unikt menneske,
jo mer vil de sosiale konsekvenser av en slik kunnskap bli
synlige.”

Peter Roth i forordet

Oversatt av Margit Engel. Utgitt av Antropos Forlag