Hvordan kan vår tids sjelelige nød overvinnes?

Rudolf Steiner

kr 98,00

Beskrivelse

Foredrag holdt i Zürich 10. oktober 1916.

Hva ligger til grund for vår tids sosiale isolasjon og sviktende innlevelse i det mellommennekelige? Hvorfor er religiøse dogmer uforenlige med trangen til individualisme og frihet i tenkningen? Hvorfor blir en sunn dømmekraft stadig viktigere, og hvordan kan vi omsette livsvisdom på det praktiske plan?

Svarene finnes ikke i teoretiske programmer, men i studiet av livet slik det virkelig er. Rudolf Steiner begrunner konkrete muligheter for nye moralske impulser som kan avhjelpe vår tids sjelelige utfordringer.

Oversatt av Grace Stene fra Wie kann die seelische Not der Gegenwart überwunden werden?, hentet fra Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten, GA 168. Utgitt av Vidarforlaget.