Hva er etisk individualisme? Rudolf Steiners frihetsimpuls i dag.

Karl-Martin Dietz

kr 210,00

Varenummer: 9788279401575 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

Rudolf Steiner har i sin frihetsfilosofi foregrepet vår tids situasjon og gitt individet holdepunkter for å handle meningsfullt og ansvarlig uten støtte i en generell moral. Gjennom moralske intuisjoner og moralsk fantasi blir individet skapende og føyer inn i verden noe nytt som det selv står inne for. Det kalles hos Rudolf Steiner etisk individualisme og er kjernen i antroposofien som en kulturimpuls.

Mens den gamle individualismen er egosentrisk av natur og må reguleres av samfunnet, er det her tale om en individualisme som uselvisk forbinder en idé med konkrete livssituasjoner som den åpner seg for. Derfor evner den å fungere sosialt.

Karl-Martin Dietz (f. 1945) var i 1978 med på å grunnlegge Friedrich von Hardenberg-instituttet for kulturvitenskaper i Heidelberg, hvor han siden har hatt sin virksomhet. Han har besøkt Norge en rekke ganger med foredrag og seminarer. De seks foredragene som her gjengis, ble holdt i Oslo 2011 i anledning av 150-årsdagen for Rudolf Steiners fødsel.

Boken har en innledning av Geir Hågvar.

Utgitt av Antropos forlag 2020. Oversatt fra tysk av Terje Christensen og Geir Hågvar. Heftet, 170 sider.